USAutomoto – import aut z USA i Kanady

/// +48 531 980 019 /// +48 730 908 934 /// +48 780 431 183 ///

Odprawa pojazdu prywatnie czy na firmę? Jakie są różnice?

Sprowadzając dowolny pojazd z USA czy Kanady na teren Unii Europejskiej musimy dokonać odprawy celnej. Bardzo często pojawia się pytanie: odprawiać go prywatnie czy na firmę? Wyjaśniamy.
Czym jest i ile wynosi cło?
Cło, czyli opłata za przewóz towarów (pojazdów) przez granicę celną – to podatek nakładany przez państwo na importera (właściciela pojazdu). Cło na pojazdy sprowadzane na teren Unii Europejskiej waha się od 0% do 22%.
Samochód osobowy
10%
Quad
10%
Motocykl
6%
Pojazd ciężarowy (również niektóre pickupy)
22%
Skuter wodny
1,7%
Pojazd zabytkowy (klasyk) - powyżej 30 lat
0%
Podatek VAT 
Czym jest nie musimy chyba opisywać – ważną informacją w kontekście sprowadzania pojazdu z ameryki jest jego zróżnicowana wysokość w zależności od stawki aktualnie obowiązującej w kraju, w którym odprawiamy pojazd (kraju do portu którego wpływa nasz pojazd).
Niemcy (Bremenhaven, Hamburg)
19%
Holandia (Rotterdam)
21%
Polska (Gdynia)
23%
Dlaczego większość importerów korzysta z portów w Bremenhaven (Niemcy) lub Rotterdamie (Holandia)?
Przede wszystkim ze względu na niższą stawkę VAT obowiązującą w tych krajach. Drugim bardzo ważnym czynnikiem jest fakt, że służby celne w portach Bremerhaven / Rotterdam są bardziej liberalne w stosunku do celników w Polsce.
Niestety praktyka pokazuje, że krajowe instytucje skarbowe (w tym celne) w dalszym ciągu zarzucają importerów niekończącymi się formularzami i zbędną biurokracją. W wyniku tych działań importerzy zostawiają miliardy euro rocznie – w bardziej przyjaznych portach Europy.
ODPRAWA NA OSOBĘ PRYWATNĄ
Odprawiając dowolny pojazd jako osoba prywatna musimy zapłacić stawkę celną (10% w przypadku samochodów osobowych) oraz VAT (odpowiednio stawka do kraju, w którym dokonujemy odprawy)
Do obliczenia cła i VAT przyjmuje się koszt zakupu pojazdu + koszt transportu (z faktury).
 
Przykład dla auta odprawianego na osobę prywatną w porcie Bremenhaven
5000$ (zakup auta na podstawie FV) + 750$ (koszt transportu)
Cło: 5000$ (zakup auta na podstawie FV) + 750$ (koszt transportu) = 5750$ x 10% (stawka celna dla aut osobowych) = 575$
Vat: 5000$ (zakup auta na podstawie FV) + 750$ (koszt transportu) = 5750$ x 19% (stawka VAT Niemcy) = 1092,50$
Oczywiście ponieważ odprawy celnej dokonujemy w porcie Niemieckim, kwoty w dolarach  zostaną nam przeliczone na Euro – po aktualnym kursie wymiany.
 
Lista dokumentów wymaganych do odprawy celnej na osobę prywatną:
1. Upoważnienie dla agencji celnej (pełnomocnictwo)
2. Faktura zakupu pojazdu oraz faktura za fracht morski
ODPRAWA NA FIRMĘ (FISKALNA)
Odprawiając pojazd na firmę (w portach Bremenhaven oraz Rotterdam) jesteśmy zobowiązani do opłacenia stawki celnej (10% w przypadku samochodów osobowych) natomiast VATu rozliczamy jako dostawę wewnątrzwspólnotową, czyli notabene nie płacimy go podczas odprawy celnej. 
Wyjątkiem od reguły jest odprawa na firmę w porcie polskim np. Gdynia. Od razu płacimy 23% VAT odprawiając pojazd celnie, a następnie można się wystąpić o zwrot nadpłaconego podatku.
Należny VAT jest naliczany / odliczany przez księgowość Państwa firmy na miejscu w kraju w odpowiedniej deklaracji. Można odliczyć 50% lub 100% VAT’u w zależności od przeznaczenia pojazdu w firmie.
Podobnie jak w przypadku odprawy celnej na osobę prywatną do obliczenia cła oraz VAT przyjmuje się koszt zakupu pojazdu + koszt transportu (z faktury).

 

Lista dokumentów wymaganych do odprawy celnej na firmę:
1. Upoważnienie dla agencji celnej (pełnomocnictwo)
2. Faktura zakupu pojazdu oraz faktura za fracht morski
3. Skan dokumentu tożsamości właściciela firmy
4. Rachunek lub FV potwierdzająca adres firmy
5. Potwierdzenie nadania numeru * NIP firmy (wyciąg CEIDG)
6. Potwierdzenie nadania numeru ** EORI

 

* Bardzo ważne, aby firma na którą dokonujemy odprawy celnej pojazdu posiadała NIP w standardzie europejskim. 
** EORI służy do identyfikacji przedsiębiorców w kontaktach z organami celnymi na terytorium Unii Europejskiej. Więcej informacji na temat EORI tutaj. Wpisu firmy do rejestru EORI dokonamy bezpłatnie i samodzielnie na interntowej platformie PUESC

 

Po odprawie celnej na firmę agencja celna może wymagać podpisania i podstemplowania dokumentu CMR przed wydaniem dokumentów odprawy celnej. Zabezpiecza się w ten sposób przed wyłudzeniami VAT.
KOSZT AGENCJI CELNEJ
Nie należy zapominać o dodatkowym koszcie agencji celnej. Jest to około 350-400EUR. Zawiera koszty: obsługi portowej tj. rozładunek kontenera, przygotowanie auta do clenia, przygotowanie dokumentacji celnej itp.
JAK SIĘ W TYM WSZYSTKIM POŁAPAĆ?
Przygotowując dla Państwa ofertę sprowadzenia pojazdu – wszystkie powyższe koszty przedstawiamy w precyzyjnie skalkulowanym kosztorysie importu, którego przykład można pobrać tutaj.

 

Oczywiście zapraszamy do kontaktu w razie jakichkolwiek pytań.
Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Drukuj